ทล. ผุดทางหลวงแนวใหม่ ระยะทาง 14.37 กม. ช่วยบรรเทาจราจรมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ลุยชงของบปี 65 วงเงิน 9.59 พันล้าน

ทางหลวงฯชงของบปี 65 วงเงิน 9.59 พันล้าน ผุดทางหลวงแนวใหม่มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ฝั่งตะวันตก ตัดกับฝั่งตะวันออก ระยะทาง 14.37 กม. พร้อมออกแบบปรับภูมิทัศน์สะพานสามโคก ช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงรอบ .ปทุมธานี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า ทล.ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 ด้านตะวันตกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347-จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทาง ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก)-ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก) ของ .ปทุมธานี ตลอดจนเสริมโครงข่ายทางหลวงตามแนวสายทาง ปทุมธานีรังสิต.องค์รักษ์  ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น และเป็นเส้นทางเสริมโครงข่ายการจราจรบริเวณ .ปทุมธานีให้มีโครงข่ายการเดินทางที่สมบูรณ์

ทั้งนี้ การดำเนินการเส้นทางดังกล่าว มูลค่าลงทุนของโครงการฯ รวม 9,590 ล้านบาท โดย ทล.ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 โดยใช้ชื่อโครงการในการเสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 คือ แยกทางหลวงหมายเลข 9 (.บางเตย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (.พร้าว) ซึ่งโครงการได้รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยสะพานสามโคก

นอกจากนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่สำหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย 3 อำเภอคือ.เมืองปทุมธานี .สามโคก และ .คลองหนึ่ง  7 ตำบล คือ  .คลองควาย .บางเตย .สามโคก .บ้านประทุม.เชียงรากใหญ่ .บางพูด และตำคลองหนึ่ง

สำหรับเส้นทางดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ กม.14+347 ระยะทาง 14.347 กิโลเมตร (กม.) รวมงานออกแบบปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสามโคก)  และ ทล.ได้ออกแบบใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ควบคุมและบำรุงรักษาทางหลวง และอีกส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนพักผ่อน และสถานที่จัดงานตามเทศกาลต่างๆ

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบตัวจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางทำให้มีปริมาณจราจรจำนวนมาก อีกทั้งต้องรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ตัวจังหวัดปทุมธานีเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

โดย ทล. จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานีโดยไม่ต้องใช้เส้นทางรังสิตปทุมธานี  และรังสิตนครนายก ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น  เพื่อเป็นการช่วยระบายปริมาณการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันให้มีปริมาณการจราจรเบาบางลง

ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนทางหลวงสายหลักตามแนวด้านตะวันตกและด้านตะวันออก เชื่อมโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรในปัจจุบัน