ม.หัวเฉียวฯ สร้างเครือข่าย 1 กล้อง 1 สถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ  1  กล้อง  1  สถานประกอบการ” เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนดูแลชุมชนนำร่องในอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชน  ประกอบด้วย  สภ.บางพลี  อบต.บางโฉลง  กำนัน ต.บางโฉลง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7  และสถานประกอบการ  18  แห่ง  รอบมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือปรับมุมกล้องวงจรปิดไปยังถนนสาธารณะ  การลงนามครั้งนี้ เป็นการยืนยันเจนตนารมย์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน  เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน  และบูรณาการดูแลความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ Smart City ของภาครัฐ  โดยมีท่านธวัชชัย  นามสมุทร  นายอำเภอบางพลี  และรศ.ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  กรรมการสภา มฉก. เป็นสักขีพยาน ณ มฉก. บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้