‘เจ้าท่าฯ’ เร่งปรับปรุง 2 ท่าเทียบเรือ อ.เกาะพะงัน อัพเกรดศักยภาพ-หนุนการท่องเที่ยว

เจ้าท่าฯ” เร่งปรับปรุง 2 ท่าเทียบเรือใน .เกาะพะงันท้องศาลาหาดริ้นเชื่อมต่อการท่องเที่ยวหมู่เกาะธรรมชาติเกาะสมุยเกาะเต่าเกาะนางยวนเกาะม้าลุยอัพเกรดศักยภาพเสริมความปลอดภัย รับนักท่องเที่ยวในอนาคตคาดแล้วเสร็จภายใน 5 .. 65

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า จท.ได้ว่าจ้าง บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด ในการปรังปรุงท่าเทียบเรือ 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.ท่าเทียบเรือท้องศาลา และ 2.ท่าเทียบเรือหาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิ.. 2563-5 .. 2565 รวมระยะเวลาการปรับปรุงประมาณ 900 วัน ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานในระยะเวลาตามแผนงาน ทั้งนี้ การปรับปรุงท่าเทียบเรือท้องศาลา โดยจะปรับปรุงคานคอนกรีตให้มีความคงทนและแข็งแรงเพิ่มขึ้น รองรับการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมหลักกันกระแทกเรือ การติดตั้งเสาไฟ High Mast ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ปรับระบบรอก Ramp และทางขึ้นลงท่าเรือปรับระบบไฮดรอลิก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ให้มีความสวยงามมากขึ้น และสร้างอาคารพักคอย 1 อาคารพักคอย 2 ไว้สำหรับรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีระบบห้องควบคุมความปลอดภัย ได้แก่ ควบคุมระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ในส่วนท่าเทียบเรือหาดริ้น จะทำการรื้อถอนโครงสร้างเพื่อสร้างท่าเรือขึ้นใหม่ ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน เสริมยางกันกระแทก รางระบายน้ำ หลักผูกเรือ เพื่อลดความเสียหาย สร้างอาคารพักคอยและห้องน้ำ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าเรือรวมทั้งสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ จำนวน 3 โป๊ะ และโป๊ะคอนกรีตกันคลื่น จำนวน 3 ชุด เพื่อรองรับการขนส่งทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการปรับปรุงท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้นนั้น เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยท่าเทียบเรือที่มีความทันสมัย มีอาคารพักคอย มีทางขึ้นลงท่าเรือปรับระบบไฮดรอลิก และทางเดิน Walk Way อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำกรมเจ้าท่า อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมระบบขนส่งพาณิชยนาวีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป