กลัวชีวิตลำบาก จนลืมคุณค่าของตัวเรา

เห็นชีวิต “กำลังใจ” เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ “กำลังใจ”ใช้สร้างความงอกงามในชีวิตคนเราได้ ลูกจ้างหมดกังวล เมื่อมีกองทุนเงินทดแทน คุ้มครองเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทนเคียงข้างลูกจ้างยั่งยืน