‘เจ้าท่าระยองฯ’ จ่อฟื้นท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว หลัง ‘โควิด-19’ คลี่คลาย ผุดโครงการ ‘หาดสวย น้ำใส’ ตั้งธง เม.ย.นี้

เจ้าท่าระยองฯผุดโครงการหาดสวย น้ำใสที่หาดทรายแก้ว จ่อฟื้นเที่ยวระยองคึกคัก หลังโควิด-19 คลี่คลาย ตั้งธง เม..นี้ พร้อมเผยยอดผู้โดยสารใช้ท่าเรือข้ามไปเกาะเสม็ด 3-9 .. 64 เหลือ 2,681 คน ฟากผู้ประกอบการลุยปรับลดจำนวนเรือเทียววิ่ง

นายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง กรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า นายวิทยา ยาม่วง อธิบดี จท. มีนโยบายให้เจ้าท่าระยอง จัดเตรียมแผนรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ .ระยอง หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย และประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกตินั้น โดยเจ้าท่าระยองได้เตรียมแผนดำเนินการสนับสนุนท่องเที่ยว ผ่านโครงการหาดสวย น้ำใส ที่หาดทรายแก้วเกาะเสม็ด ในช่วง เม.. 2564

โดยทำการจัดเก็บขยะที่หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด) เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาดของหาดทรายแก้ว.เพ .เมืองระยอง สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน รวมทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดชายหาด และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ และ .ระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นพื้นแดงที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้รัฐบาลออกมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้ท่าเรือในพื้นที่ .ระยอง เพื่อข้ามไปท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเสม็ดลดลง จากข้อมูลผุ้โดยสารที่ใช้บริการท่าเรือ 7 วัน วันที่ 3-9 .. 2563 พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 13,520 คน ขณะที่จำนวนผู้โดยสารใช้บริการช่วงวันที่ 3-9 .. 2564 มีผู้โดยสาร 2,681 คน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดินเรือได้ปรับลดจำนวนเรือ และจำนวนเที่ยววิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารที่ใช้บริการในปัจจุบันมากที่สุด ตอนนี้จะมีเฉพาะประชาชนในพื้นที่เท่านั้นที่ยังจำเป็นในการเดินทางอยู่ โดยสาเหตุที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กลัวการระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งการที่จะเดินทางเรือโดยสารสาธารณะอาจจะมีการขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเอกสารในการเดินทางต่างๆ

นอกจากนี้ เจ้าท่าระยองยังคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือต้องควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย ผู้โดยสาร ทั้งบนท่าเรือ และในเรือโดยสาร ทำความสะอาดท่าเรือร่วมกับผู้ประกอบการเรือ ท่าเรือให้เป็นระเบียบ สะอาดปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ผู้โดยสารเรือทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะโดยสารเรือ และขณะรอขึ้นลงเรือ

อีกทั้ง ขอให้ผู้ประกอบการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคตามท่าเรือต่างๆ หลังใช้งานทุกครั้งที่ให้บริการ รวมทั้งทำความสะอาด บริเวณตัวเรือ และที่นั่ง ป้องกันเชื้อโรคเป็นประจำหลังให้บริการทุกครั้ง และผู้โดยสารที่ใช้บริการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการ เพื่อลดเสี่ยงโควิด-19