‘คมนาคม’ มอบ กทพ. เจ้าภาพหลักพัฒนาโครงข่ายคมนาคม จ.ภูเก็ต ‘ทางด่วน-ทางหลวง-Missing Link’ ระยะทางรวม 44 กม. ‘ศักดิ์สยาม’ สั่งรายงานอัปเดตภายใน 1 เดือน

“ศักดิ์สยาม” มอบ กทพ. แม่งานรับผิดชอบโปรเจ็กต์ “ทางด่วน-ทางหลวง-Missing Link” จ.ภูเก็ต ระยะทางรวม 44 กม. พร้อมสั่งหน่วยงานฯ บูรณาการแก้ปัญหาการจราจร ก่อนรายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม เรื่อง การบูรณาการทางพิเศษและทางหลวงว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการบูรณาการโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจร เช่น ปัญหาคอขวด และ Missing Link

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการทางพิเศษและทางหลวงใน จ.ภูเก็ต ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร (กม.) และโครงการทางหลวงสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว ระยะทาง 22.4 กม. จ.ภูเก็ต รวมถึงยังมีส่วนที่เป็น Missing Link ระหว่างเกาะแก้ว-กะทู้ ระยะทาง 11.9 กม. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน ได้มีประการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 และเสนอให้มีการบูรณาการเส้นทางทั้ง 3 ให้เป็นเส้นทางเดียว โดยให้ กทพ. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ กทพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการทางพิเศษ/ทางหลวงใน จ.ภูเก็ต (เมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้-ป่าตอง) และให้ ทล. สนับสนุนการดำเนินการของ กทพ. โดยพิจารณาความพร้อมของโครงการแต่ละช่วง และดำเนินการในช่วงที่มีความพร้อมก่อน ส่วนช่วงที่เหลือให้เร่งรัดดำเนินการต่อไป รวมถึงให้ ทล. และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) บูรณาการแก้ไขปัญหาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งมี Missing Link ระยะทางประมาณ 300 เมตร (อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช.) เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการเดินทาง

ขณะเดียวกัน ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาคอขวดบริเวณจุดปลาย จุดเชื่อมเส้นทางต่างๆ เช่น บริเวณทางขึ้น-ลงทางด่วน อีกทั้งให้ ทล. และ กทพ. ใช้ Drone บินตรวจสอบสภาพปัญหาคอขวด การจราจรติดขัด และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้วย พร้อมทั้งรวบรวมรูปภาพและวิดีโอในมุมสูง เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อน-หลังเป็นระยะ และมอบหมายให้ ทล. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางระบบสาธารณูปโภคบนถนนพระราม 2 เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้างทาง และการจราจรติดขัดด้วย อย่างไรก็ตาม ให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป ภายใน 1 เดือน