‘สุวรรณภูมิ’ ปรับปรุงคุณภาพทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน-ถนนภายในเขตการบิน ดีเดย์! ม.ค.-ก.ค.นี้

“สุวรรณภูมิ” ลุยปรับปรุงคุณภาพทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน-ถนนภายในเขตการบิน รวม 11 พื้นที่ หวังอัพประสิทธิภาพการใช้งานระยะยาว ดีเดย์ ม.ค.-ก.ค.นี้ หลัง “โควิด-19” ฉุดปริมาณจราจรทางอากาศลดลง บริหารจัดการง่ายขึ้น

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะดำเนินโครงการงานซ่อมแซมพื้นผิวทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 และถนนภายในเขตการบิน (Service road) ในช่วง ม.ค.-ก.ค.2564 โดยแบ่งพื้นที่ซ่อมแซมออกเป็น 11 พื้นที่ รวมระยะเวลาการปรับปรุงประมาณ 151 วัน สำหรับการปรับปรุงนี้เป็นการดำเนินงานในระยะกลางตามแผนงาน โดย ทสภ.จะมีการรื้อพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์เดิมออกบางส่วน และปูพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พื้นผิวทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยานมีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขับเคลื่อนของอากาศยานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทสภ.ได้มีการดำเนินงานตามแผนการซ่อมแซมครั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร ทสภ. ประกอบกับในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้มีปริมาณจราจรทางอากาศ การจราจรภาคพื้น และการใช้บริการทางขับหลุมจอดอากาศยานน้อยลงทำให้ ทสภ. สามารถบริหารจัดการหลุมจอดและเส้นทางการจราจรภาคพื้นของอากาศยานได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การปิดพื้นที่ทางขับและหลุมจอด อากาศยานเพื่อดำเนินการปรับปรุงมีข้อจำกัดลดลง สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นผิว ทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน และถนนภายในเขตการบิน ซึ่งเป็นการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพของท่าอากาศยานในระยะยาวแล้ว ระหว่างการดำเนินการภายใต้โครงการข้างต้น ทสภ. มีมาตรการระยะสั้นรองรับ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับแจ้งหรือตรวจพบความชำรุดบกพร่อง จะทำการปิดพื้นที่เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวอย่างเร่งด่วนในทันที

นอกจากนี้ เพื่อให้การดูแลคุณภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานอยู่ในมาตรฐานสูงสุด ทสภ. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพผิวทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศยาน ทสภ. โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee: AOC) เพื่อรายงานและประเมินสถานการณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ทสภ. เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย