‘ทางหลวงฯ’ ทุ่มงบ 3,465 ล้าน ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน 11.83 กม. ยกระดับการขนส่ง รองรับการเดินทาง-ขยายตัวทาง ศก.

“ทางหลวงฯ” เทงบ 3,465 ล้าน ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จ.ชลบุรี ระยะทาง 11.83 กม. แล้วเสร็จ ยกระดับศักยภาพการขนส่ง สู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับการเดินทาง หนุนการขยายตัวเศรษฐกิจ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี และงานก่อสร้างขยายถนน บนทางหลวงหมายเลข 331 (บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง ถึง บริเวณบ้านโป่งสะเก็ด) ระหว่าง กม.37-กม.49 ระยะทางรวม 11.83 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 3,465 ล้านบาท ทั้งนี้ ล่าสุดแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับทางหลวงหมายเลข 331 เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน 24 แห่ง และงานก่อสร้างขยายถนน ลักษณะการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางคอนกรีต เป็นการออกแบบปรับปรุงขยายช่องจราจรหลักจากเดิมไป 2 ช่องจราจร กลับ 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็น ไป 3 ช่องจราจร กลับ 3 ช่องจราจร (ทางหลัก 3 ทางคู่ขนาน 3) โดยช่องจราจรที่ขยายจะอยู่ในเขตทางหลวง ไม่มีการเวนคืนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยรองรับและบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะบริเวณทางแยก รวมทั้งปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งที่เป็นเครือข่ายสำคัญไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน และผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)