‘อธิรัฐ’ เดินเครื่องงานปี 64 สานต่องานปี 63 สั่ง จท.-กทท. อัพเกรดการขนส่งทางน้ำ

อธิรัฐสุดฟิต! เดินเครื่องแผนงานปี 64 สั่ง จท.พัฒนาปรับปรุง 10 ท่าเรือ พ่วงสำรวจเส้นทางเดินเรือในกรุงเทพฯเชื่อมรถรางเรือจ่อใช้เรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบกลางปี 64 พร้อมเร่ง กทท. ลุยพัฒนาพื้นที่คลองเตย เดดไลน์แล้วเสร็จภายในปีนี้ จี้สกัดขนส่งสินค้าผิดกฎหมายสู่ท่าเรือสีขาวจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือภูมิภาค

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานปี 2564 ที่จะสานต่อจากปี 2563 ว่า กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงท่าเรือตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือกรมเจ้าท่า, ท่าเรือราชวงศ์, ท่าเรือสะพานพุทธ, ท่าเรือราชินี, ท่าเรือบางโพ, ท่าเรือท่าเตียน,ท่าเรือท่าช้าง, ท่าเรือพระปิ่นเกล้า, ท่าเรือเรือเกียกกาย และท่าเรือนนทบุรี โดยจะยกระดับท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสถานีเรือ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างรถ รางเรือ รวมถึงสร้างเครือข่ายคมนาคมแบบไร้รอยต่อ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นักท่องเที่ยวจะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้สะดวกสบายมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการพัฒนาท่าเรือทั้ง 10 แห่งนั้น ได้ดำเนินการต่อจากปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ขณะเดียวกัน ยังได้เน้นย้ำให้ใช้พลังงานสะอาด คือ การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เอกชนที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีการดำเนินการแล้ว นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ จท. ไปดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าในคลองแสนแสบ หลังจากเปิดทดลองมาแล้วหลายเดือน และได้มีการปรับปรุง ดังนั้นจึงได้ให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการต่อเรือขึ้นมา โดยตั้งเป้าว่า จะสามารถเปิดใช้เรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบในช่วงกลางปี 2564 ซึ่งจะช่วยลดมลพิษอีกทางหนึ่งด้วย

นอกเหนือจากนี้ ได้มอบหมายให้ จท.ไปศึกษาเส้นทางการเดินเรือในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคลองบางกอกน้อย คลองบางกอกใหญ่ว่า จะสามารถพัฒนาคลองเหล่านี้ เพื่อที่จะให้ครอบคลุมระบบขนส่งรอง (ฟีดเดอร์) เข้าไปให้ถึงรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ ตามแนวพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนายอธิรัฐ กล่าว

นายอธิรัฐ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้เร่งรัดให้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้ โดยขอความร่วมมือจาก กทท. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2564

นอกจากนี้ ในปี 2564 ยังได้มอบหมายให้ กทท. เร่งดำเนินการนโยบายท่าเรือสีขาว เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีข่าวตามสื่อต่างๆในการจับยาเสพติด หรือของหนีภาษีในท่าเรือมาตลอด และยังไม่ได้มีมาตรการการตรวจอย่างเข้มข้น หลังจากในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากเรื่องการลักลอบของหนีภาษีเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งกทท. ในฐานะเป็นเจ้าบ้านในการขนตู้สินค้า อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ จึงได้เน้นย้ำให้กำหนดมาตรการตั้งด่านตรวจให้เป็นกิจจะลักษณะ เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ได้มากที่สุด

นายอธิรัฐ กล่าวอีกว่า ยังได้มอบหมายให้ กทท. ไปจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือภูมิภาค เช่น ท่าเชียงแสน ท่าเรือเชียงของท่าเรือระนอง ท่าเรือคลองใหญ่ เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการปล่อยทิ้งร้างเอาไว้โดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นประกอบกับตนได้ให้การบ้านเมื่อปีที่ผ่านมาว่า จะมีแนวทางใดให้เอกชนเข้ามาลงทุน และพัฒนาธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้เอกชนในจังหวัดนั้นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยพัฒนาท่าเรือภูมิภาค