งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร THAITAM 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำผู้ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรกว่า 80 รายจาก 10 ประเทศ หวังผลักดันมูลค่าการส่งออกปี 61 ทะลุ 36,000 ล้านบาท

พิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2561 หรืองาน THAITAM 2018 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนา ยกระดับ และขยายช่องทางการตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยสู่ระดับสากล

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของไทย สามารถยกระดับจนเป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งกรมได้เล็งเห็นที่ศักยภาพของสินค้าและโอกาสที่จะเติบโตในตลาดโลกได้อย่างมหาศาล

ในงานครั้งนี้กรมจึงได้นำผู้ซื้อกว่า 50 บริษัท 80 รายจาก 10 ประเทศใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ไนจีเรีย กาน่า แคเมอรูน แอฟริกาใต้ โมซัมบิก เคนยา แทนซาเนีย  ศรีลังกา กัมพูชา และมาเลเซีย เข้ามาร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 เพื่อหวังให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประธานงานเปิด ได้กล่าวถึงการจัดงานนี้ว่า งาน Thaitam เป็นงานที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 งานดังกล่าวนี้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร ตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยี เกษตรกร ไปจนถึงนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการเกษตรของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรรมของไทย และต่อยอดสร้างเป็นสินค้าส่งออกที่นำเงินตรามาสู่ประเทศอีกด้วย

ทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือสามฝ่ายนี้ เป็นพลังขับเคลื่อนอันสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโยลีไปสู่เกษตรกรไทย เพื่อให้สามารถยกระดับการทำเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรอัจฉริยะได้ โดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะก้าวขึ้นเป็นงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรขลาดกลางและเล็กที่ดีที่สุดงานหนึ่งของโลกได้

งาน Thaitam มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค.61 โดยในวันที่ 3 ธ.ค.61 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดนำคณะผู้ซื้อไปเข้าร่วมพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้ได้รับฟังนโยบายนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้รับชมการสาธิตการใช้เครื่องจักรบนแปลงนาสาธิต และได้เดินชมสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆภายในงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้าก่อนการเจรจาการค้า ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 4 ธ.ค.61 ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี จ.นครปฐม และวันสุดท้ายจะเป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายยังจะสามารถติดตามผลและเจรจาการค้าเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่างานในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของปี 2561 เพิ่มได้เป็น 36,777 ล้านบาท หรือขยายตัวที่อัตราร้อยละ 6 ได้ต่อไป