‘ขนส่งฯ’ พร้อมรับมือ ปชช. เดินทางช่วงปีใหม่ 64 พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกัน ‘โควิด-19’ วอนสิงห์รถบรรทุก หลีกเลี่ยงขนส่งช่วงเทศกาล

“ขนส่งฯ” พร้อมอำนวยความสะดวก-ปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 วางมาตรการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนน ลุยอัพเกรดมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น จัดเต็ม! สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี-ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย พ่วงตั้งจุด Checking Point-Rest Area วอนผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเทศกาลฯ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ ขบ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและด้านอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน มอบความปลอดภัยทางถนนเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคน ประกอบด้วย กิจกรรม “สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี” ตรวจเข้มความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ หมวด 2 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) ทุกคัน ตามแบบรายงานการตรวจสอบรถโดยสารและผู้ขับรถ (Checklist) ที่กำหนด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ รวม 166 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาล เริ่มดำเนินการวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คณะกรรมการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 10 – 31 ธันวาคม 2563 โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง เป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้น จำนวน 20 รายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง อาทิ ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ มิตซูบิชิ นิสสัน ฮุนได เชฟโรเลต เอ.พี.ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮ่า เป็นต้น) บริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV หรือสังเกตหน่วยงานที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

ขณะเดียวกับ มีจุดให้บริการทั่วไทย กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 259 จุดทั่วประเทศ บนถนนสายหลักที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น บริเวณสถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้า  จากการเดินทาง ตลอดจนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถและผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อให้ประชาชน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของรถในการเดินทาง ความพร้อมของผู้ขับรถ และความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาในสังกัด สอศ. ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่ง

อีกทั้ง ยังมีกิจกรรม “การตรวจความพร้อมจุด Checking Point และ Rest Area” การตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ บนถนนสายหลัก ทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง (เช่าเหมา) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง โดยมีจุด Checking Point จำนวน 25 แห่ง และจุด Rest Area ใน 14 จังหวัด

นายจิรุตม์ กล่าวต่ออีกว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเทศกาล ที่มีประชาชนเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก โดยขอให้ผู้ประกอบการงดใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดต่อเนื่อง รวมทั้ง ขอความร่วมมือ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าออกทางเรือแห่งประเทศไทย งดการว่าจ้างขนส่งสินค้าในช่วงปีใหม่  และกำชับรถบรรทุกส่วนบุคคลของเจ้าของกิจการวางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่  เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย เว้นแต่เป็นการขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในช่วงก่อนวันหยุด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ เพื่อตรวจความพร้อมในการใช้งานของรถให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน รวมถึงพนักงานขับรถให้มีความพร้อมในการขับรถพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่ารถบรรทุกเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ กรมการขนส่งทางบกจะได้พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการและผู้ขับรถขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต่อไป

สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารทุกคน ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการให้บริการหรือตลอดการเดินทาง จัดให้มี QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารสแกนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีไม่สามารถสแกน QR Code ได้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแทน ซึ่งจะสามารถเก็บบันทึกประวัติการเดินทาง และเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ จัดให้มีการให้บริการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลการเดินทาง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง