กทท. เพิ่มทางเลือกเสริมแก่ผู้ใช้บริการ ระบบ e-Payment สมัครใหม่ ง่ายกว่า

 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เปิดใช้ระบบ e-Payment ในการชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออกเต็มรูปแบบ เพิ่มทางเลือกการให้บริการสมัคร เข้าระบบหักบัญชีเงินฝากของธนาคารในการชำระค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก และค่าบริการ ชั่งน้ำหนักตู้สินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย และในอนาคตจะดำเนินการให้ครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร พร้อมจัดช่องจราจรพิเศษบริเวณประตูฝั่งเขื่อนตะวันตกและเขื่อนตะวันออกสำหรับผู้ใช้งานระบบฯ เพื่อยกระดับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งสินค้าผ่าน ทกท. พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการสมัครเข้าใช้ระบบฯ โดยสามารถสมัครผ่านการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)* หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ e-Payment ในการชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออก

1. เข้าไปที่ www.port.co.th 2. เข้าไปที่ e-Payment กดไปที่ http://econtainerservice.port.co.th/PAT/#/login และกดลงทะเบียนผู้ใช้งาน

3. ไปที่รายละเอียดเอกสาร กดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “คำขอใช้บริการชำระค่าภาระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร” ตามธนาคารที่ผู้ใช้บริการต้องการให้หักบัญชี

4. กรอกรายละเอียดและยื่นเอกสาร เพื่อรอรับตราประทับจากธนาคาร

5. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดการขอใช้บริการ Company Registration ให้ครบถ้วน ด้วยตนเอง

6. เจ้าหน้าที่ กทท. ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการลงทะเบียนให้ผู้ใช้บริการ

7. กทท. จัดส่ง Username และ Password ให้ผู้ใช้บริการทาง e-Mail ที่แจ้งไว้

8. ผู้ใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ระบบ e-Payment ในการชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออก โดยกรอก Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

สำหรับระบบ e-Payment การชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออก เป็นการปรับปรุงการจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าบริการได้ล่วงหน้าและชำระเงินค่าบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหักเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าระบบหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ช่วยลดขั้นตอนในการทำพิธีการของตู้สินค้าขาออกบริเวณหน้าประตูทางเข้า อีกทั้งลดระยะเวลา ลดปัญหาการจราจร และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี