‘ทางหลวงชนบทฯ’ ทุ่มงบ 590 ล้าน ขยายถนนสาย สป.1011 จ.สมุทรปราการ แก้ไขการจราจรติดขัด-หนุน EEC คาดแล้วเสร็จปลายปี 64

“ทางหลวงชนบทฯ” ทุ่มงบ 590 ล้าน ขยายถนนสาย สป.1011 จ.สมุทรปราการ จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร แก้ไขการจราจรติดขัด-หนุน EEC คืบหน้า 46% คาดแล้วเสร็จปลายปี 64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 590 ล้านบาท ดำเนินโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่น รองรับการขยายตัวของพื้นที่ในอนาคต สนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ เดิมถนนสายดังกล่าว เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งมีสถานที่และหน่วยงานราชการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฯลฯ ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+200 และ กม.ที่ 2+900 ถึง กม.ที่ 3+875 ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร และช่วงบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก่อสร้างเป็น 6 ช่องจราจร จาก กม.ที่ 2+200 ถึง กม.ที่ 2+900 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.875 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง และระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการตอกเสาเข็มปูพรมเต็มพื้นที่พร้อมแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนก่อสร้างโครงสร้างคันทาง เพื่อป้องกันการทรุดตัวบนพื้นที่ดินอ่อนอีกด้วย

สำหรับในปัจจุบันโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 46% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยตอกเสาเข็มแบบปูพรมเต็มพื้นที่ งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ bearing unit งานชั้นโครงสร้างทาง และงานผิวทางคอนกรีต คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564