วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานเครือข่ายนิติบัญญัติเพื่อถนนปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นประธานในพิธี “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาววารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อันนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมกันรำลึกถึงเหยื่ออุบัติเหตุทางถนนที่จากไป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UN) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการร่วมสนองต่อเจตนารมย์ขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งองค์การสหาประชาชาติได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดมาตรการในการป้องกันและควบคุมปัญหา ตลอดจนมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ดำรงชิวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ