กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จากกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการทำความดี”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท จากกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความดี (CR Week 2020) แก่สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อตอกย้ำการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตของคนไทย โดยมี คุณวีณา เชี่ยวไรกุล หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันราชานุกุล รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความดี (CR Week 2020) บริษัทฯ ได้จัดหลากหลายกิจกรรมที่มุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านการประกันสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ประกอบด้วยกิจกรรม Green Market กิจกรรม 24 hrs Relay Sport Challenge และกิจกรรม Power Boxing Combat โดยทุกการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น สนับสนุนทุกความเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ Know You Can พร้อมอยู่เคียงข้าง และดูแลกันตลอดไป