ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  ป.ป.ช.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม Untitled” ประกอบด้วย นายธนภูมิ อินทร์ปรางค์, นางสาววริศรา แซ่อึ้ง และนายวิธวิทย์ พอสินธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “ข้างๆ” เข้ารับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ในงาน NACC AWARDS 2020

สำหรับ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์สื่อ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์โฆษณา

ชมผลงานภาพยนตร์สั้น “ข้างๆ”

http://www.youtube.com/watch?v=gUU9dsjDRDg