BKI เปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีเปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ไม้หอม ผู้จัดการภาคกลาง 2  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดสาขา ทั้งนี้ สาขาสุพรรณบุรีเป็นสาขาที่ 35 ที่ได้ทำพิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการเพื่อขยายการให้บริการด้านประกันภัยและสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563