ติดปีก! ม.ศรีปทุม MOU BATC มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ นาวาอากาศโท นนทพร มัณฑะจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบิน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านการบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินอีกด้วย ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้