‘ถาวร’ เปิดหยั่งเสียงประชาชน ผุดโปรเจ็กต์ ‘สนามบินพัทลุง’ ทุ่มงบ 6 ล้าน ลุยศึกษาความเป็นไปได้ คาดสรุปผล 13 มิ.ย.ปีหน้า

“ถาวร” เปิดหยั่งเสียงประชาชนครั้งที่ 1 ผุดโปรเจ็กต์ก่อสร้าง “สนามบินพัทลุง” ด้าน ทย.ทุ่มงบ 6 ล้าน ลุยศึกษาความเป็นไปได้ 9 เดือน คาดสรุปผล 13 มิ.ย.ปีหน้า

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุงว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานการ โดยเริ่มศึกษาฯ มาตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 13 มิ.ย. 2564 รวมระยะเวลาศึกษาฯ ประมาณ 9 เดือน

ทั้งนี้ การพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ทิศทางลม พื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โครงข่ายการคมนาคม ระยะเวลาการเดินทางจากตัวเมืองถึงท่าอากาศยาน ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่ได้จากการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาซ้อนทับลงบนแผนที่ฐานที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นกำหนดพื้นที่ทางเลือกอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อใช้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับการคัดเลือกจะพิจารณาความเหมาะสม 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์ ส่วนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวางและทั่วถึง