บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต มอบความห่วงใยให้คุ้มค่าทุกการรักษา ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต มอบความห่วงใยและให้ทุกการใช้จ่ายของลูกค้าคุ้มค่ายิ่งขึ้น เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท โดยเมื่อมียอดใช้จ่าย 15,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/สิทธิ์, ยอดใช้จ่าย 50,000 – 99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 720 บาท/สิทธิ์ และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท/สิทธิ์ โดยจำกัด 2 สิทธิ์ /1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) /ธนาคาร/ตลอดรายการ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยบัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ TMBBR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 บัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย พิมพ์ TBBR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 ระยะเวลาโปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี และ โทร. 1770 สำหรับบัตรเครดิตธนชาต