ทล.เทงบ 299 ล้าน ขยายถนน 4 เลน สายปราจีนบุรี-อ.พนมสารคาม หนุนขนส่งโลจิสติกส์รับ EEC

ทางหลวงฯทุ่มงบ 299 ล้าน ขยายถนน 4 เลน สายปราจีนบุรี.พนมสารคามตอน 1 แล้วเสร็จ ลุยสร้างต่ออีก 2 ตอน 11.8 กม. หวังช่วยหนุนระบบโลจิสติกส์-เชื่อมต่อพื้นที่ EEC

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่1 ได้ทุ่มงบประมาณ วงเงิน 299,862,000 บาท ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี.พนมสารคาม ตอน .หนองชะอม.ศรีมโหสถ ตอน 1 ระหว่างกม.3-กม.10 ระยะทางยาวประมาณ 6.7 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลัก เชื่อมโยงตัวเมือง จังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยังเป็นสายทางที่มีความสำคัญเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จึงต้องดำเนินการปรับปรุงขยายทางหลวงสายดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 3 ตอน เหลืออีก 2 ตอน ระยะทาง 11.8 กม. ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับลักษณะโครงการ เป็นการก่อสร้างตามแนวทางหลวงเดิม ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ขยายคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยกกว้าง 5.1 เมตร รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลัก เชื่อมไปยังภาคตะวันออก จึงเป็นการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ เข้ากับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมภาคการคมนาคมขนส่งภาคการเกษตร ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับประโยชน์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง