โชว์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 (อพท.8) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบฯ) ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ความ Creative กับการท่องเที่ยว มุมมองใหม่” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงญสร้างสรรค์ ที่ อพท. ได้พัฒนาขึ้นมาจากฐานทุนทางวัฒนธรรมอและวิถีชีวิต ให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ เรียนรู้ ลงมือทำ โดยนำชุมชนท่องเที่ยว 8 แห่งใน 2 จังหวัด คือ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมออกบูธ นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมการทำอาหารถิ่น และกิจกรรมทำของที่ระลึกจากวัตถุดิบในวิถีชีวิตท้องถิ่น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันต์ จังหวัดเพชรบุรี