BKI มอบสินไหมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) กว่า 99 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)  จำนวน 99,618,372.68 บาท ให้แก่ บริษัทฮาร์ดแวร์ เฮาส์ จำกัด โดยมี นางสาวทิพยา อนันต์ กรรมการ เป็นผู้แทนรับมอบ จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และมีนายจงกล คชวิเชียร  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ บริษัทฮาร์ดแวร์ เฮาส์ จำกัด สาขาบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2563