สนพ.ปล่อยคลิปวิดีโอ โมชั่นกราฟิก “LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์” ทันสมัย เข้าใจง่าย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคลิปแอนิเมชันชุด “LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG และการใช้ก๊าซ LPG ที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนทั่วไป
.
สนพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างพลังงาน และติดตามสถานการณ์ราคาพลังงาน ได้ให้ความสำคัญด้านข้อมูล ความรู้ ด้านพลังงาน เรื่องก๊าซ LPG ซึ่งปัจจุบันนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำคลิปในรูปแบบโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) ชุด “LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์” เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซ LPG ได้แก่ ปริมาณการผลิต การนำไปใช้ และการใช้ก๊าซ LPG ที่ประหยัด โดยเล่าเรื่องในรูปแบบแอนิเมชันที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง
.
ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง ที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันนำมาใช้ในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยก๊าซ LPG ที่ใช้ประมาณ 92% ผลิตในประเทศ และอีกประมาณ 8% นำเข้ามาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามก๊าซ LPG ที่ผลิตได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เราต้องนำเข้าน้ำมันดิบมาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาตามตลาดโลก จึงมีผลต่อราคาก๊าซ LPG ในประเทศไทยด้วย
.
ในอดีต ราคาก๊าซ LPG ได้มีการตรึงราคาให้ต่ำกว่าราคาตลาดโลก ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก เข้าใจว่าเป็นของถูก และใช้กันอย่างไม่ประหยัด ขณะที่รัฐบาลก็รับภาระค่าชดเชยในการตรึงราคามากขึ้นต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันประเทศไทยเปิดเสรีก๊าซ LPG ทั้งระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.60 เป็นต้นมา ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขยับขึ้น-ลง ตามกลไกราคาที่แท้จริง สร้างความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
.
ทั้งนี้ สนพ. ได้มีการติดตามสถานการณ์และราคาอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฉวยโอกาสที่อาจสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ก็มีหน้าที่ควบคุมดูแลราคาขายปลีก และค่าขนส่งให้เหมาะสม รวมถึงรัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประชาชนสามารถช่วยกันประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่าได้ เช่น การเลือกใช้เตาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เป็นต้น