“ม.ศรีปทุม” เอ็มโอยู “ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง” มุ่งผลิตบุคลากรด้านการบินคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบิน

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ เรืออากาศโท อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ ที่ปรึกษาและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพออกสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า กรอบระยะเวลาของการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) มีระยะเวลา 4 ปี เป็นความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะร่วมมือสนับสนุนกันในด้านต่าง ๆ อาทิ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบินโดยตั้งคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายมาประชุมหารือกัน  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านการบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย และเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านอื่นร่วมกัน โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านการสันทนาการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ระหว่าง บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด(TFT) และ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบินพาณิชย์ของประเทศไทย