เสร็จแล้ว! ‘ทางหลวงฯ’ เทงบ 518 ล้าน ขยายถนน 4 ช่องจราจร สายศรีสะเกษ-อ.วังหิน ระยะทาง 19 กม. ช่วยบรรเทาจราจรหนาแน่นใน จ.ศรีสะเกษ

เสร็จแล้ว! “ทางหลวงฯ” เทงบ 518 ล้าน ขยายถนน 4 ช่องจราจร สายศรีสะเกษ-อ.วังหิน ระยะทาง 19 กม. ช่วยบรรเทาจราจรหนาแน่นใน จ.ศรีสะเกษ พร้อมสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เผิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 220 สายศรีสะเกษ-อ.วังหิน ระยะทางยาวประมาณ 19 กิโลเมตร (กม.) ระหว่าง กม.2–กม.22 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 518,335,780 บาท ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ไปสู่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในช่วง ทั้งยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 24 (สายโคราช-อุบลราชธานี) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการคมนาคม ซึ่งสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำหรับทางหลวงหมายเลข 220 สายศรีสะเกษ-อ.วังหินเดิม ระหว่าง กม.2–กม.22 แต่เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นขึ้น ด้วยช่องทางจราจรที่คับแคบนี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายให้มีขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอก 2.5 เมตร เกาะกลางแบบดินถม กว้าง 4.2 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนั้น จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายการขนส่ง ระบบการบริหารขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)