กรุงเทพประกันชีวิตส่งความสุขมอบลู่วิ่ง ณ สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

กรุงเทพประกันชีวิต ดำเนินการตามพันธสัญญา นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจาก “โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟมาราธอน” จัดทำสาธารณประโยชน์ผ่านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำเครื่องออกกำลังกาย หรือจัดสร้างสวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุขให้คนไทย โดยครั้งนี้กรุงเทพประกันชีวิต ได้นำเงินรายได้จากโครงการเดิน-วิ่งฯ มาจัดทำลู่วิ่ง ณ สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และทำการส่งมอบสถานที่ออกกำลังกายโฉมใหม่ให้ประชาชนคนไทยได้ใช้บริการ
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนส่งมอบลู่วิ่ง ณ สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยกล่าวภายในงานว่า “กรุงเทพประกันชีวิตและกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นพันธมิตรที่ดีกันมาอย่างยาวนาน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมาย อาทิ โครงการเต้นแอโรบิกและคีตะมวยไทยทั่วประเทศ โครงการสร้างโลกสดใส ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยทั่วประเทศ รวมถึงสอนการบริหารสายตาแก่ผู้เข้าร่วมงาน และโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ทั้งนี้รายได้ในการจัดงานในทุกปีนั้น ทางบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากโครงการมาจัดทำสาธารณะประโยชน์เพื่อประชาชนคนไทย
การนี้ เงินรายได้ทั้งหมดจากงานเดิน-วิ่งฯ ในปี 2560-2561 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้นำมาต่อยอด จัดสร้างลู่วิ่ง ณ สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของคนไทย เนื่องจากลู่วิ่งแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการมาอย่างยาวนาน ทำให้พื้นผิวเกิดการชำรุด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้มาออกกำลังกายที่มีมากกว่า 500 คนต่อวัน ทางกรุงเทพประกันชีวิตได้เล็งเห็นความสำคัญและขอเข้าจัดทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และลู่วิ่งแห่งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทำการปรับปรุงสภาพพื้นผิวเป็นพื้นยาง พร้อมตรวจสอบสภาพพื้นผิวใต้ดินก่อนปรับปรุง จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และตรวจสอบคุณภาพหลังใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 2561 จนมั่นใจในคุณภาพที่พร้อมจะทำการส่งมอบแก่กระทรวงสาธารณสุข”
นายแพทย์ พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติรับมอบลู่วิ่ง ณ สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ทางกระทรวงสาธารณสุข มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกรุงเทพประกันชีวิต ในการจัดสร้างโครงการดีๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถนำเงินรายได้มาเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา ส่วนตัวผมเองได้ออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแห่งนี้เป็นประจำอยู่แล้ว ได้ใช้บริการพร้อมทดสอบคุณภาพของลู่วิ่งแห่งนี้ไปพร้อมๆ กัน เห็นการปรับปรุงของสถานที่ที่ทำได้อย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ของประชาชนและยังสามารถลดอัตราการเกิดอันตรายจากสภาพพื้นผิวเดิมได้มาก จึงขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพี่น้องชาวนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้มีสถานที่ออกกำลังกายที่มีคุณภาพต่อไป”
สำหรับรายได้จาก “โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟมาราธอน” ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ยังได้นำไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพไปแล้วหลายแห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา จังหวัดพิษณุโลก สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน จังหวัดราชบุรี สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และสวนภูมิรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และสวนสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการปรับปรุงลู่วิ่ง ณ กระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้ นับเป็นแห่งที่ 6 ที่ได้จัดทำขึ้น กรุงเทพประกันชีวิตและกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งมอบความสุขเหล่านี้ให้คนไทย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีต่อไป