กรุงศรีจัดงานสัมมนาออนไลน์ซีรีส์ 6 ติดอาวุธลูกค้าธุรกิจ ปรับแผนธุรกิจฝ่าวิกฤต

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จัดงาน Krungsri Business Talk: Winning New Normal with Business Transformation งานสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นเพื่อลูกค้าธุรกิจของกรุงศรี ได้แก่ ลูกค้า SME  ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงินและลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น  ภายในงาน นายโยชิยูกิ โฮริโอะ  ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจากดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นวิทยากรพิเศษและร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวของภาคธุรกิจและแนวทางการสร้างโอกาสการเติบโตในยุคชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ “New Normal” พร้อมทั้ง ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงายวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และนางสาวรุ่ง สงวนเรือง  ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลก แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ทิศทางดอกเบี้ยและแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีนางสาวมันตินี อัครเสริญ  ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ  งานสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์สัมมนาออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้