‘คมนาคม’ ทุ่มงบ 1.59 หมื่นล้าน พัฒนา 11 โปรเจ็กต์โครงข่ายทางถนน ‘จังหวัดเลย’

“คมนาคม” ทุ่มงบ 1.59 หมื่นล้าน พัฒนา 11 โปรเจ็กต์โครงข่ายทางถนนจังหวัดเลย จัดเต็ม “ขยายถนน 4 ช่องจราจร-เพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1” พร้อมผุดเส้นทางแนวใหม่ “ทางเลี่ยงเมืองเลย” 25 กม. มูลค่า 2.5 พันล้าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการ และเตรียมดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางถนนของจังหวัดเลย จำนวน 11 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,939 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 1,839 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 หนองบัวลำภู-เลย ตอน อ.นาวัง-บ.วังสำราญ ระยะทาง 19.8 กม. (กิโลเมตร) วงเงิน 889 ล้านบาท และ 2.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 อ.หนองหิน-อ.วังสะพุง ระยะทาง 19.67 กม. วงเงิน 950 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแผนดำเนินการในอนาคตของจังหวัดเลย อีก 9 โครงการ วงเงิน 14,100 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 บ.ผานกเค้า-บ.หลักร้อยหกสิบ ระยะทาง 20.55 กม. วงเงิน 900 ล้านบาท 2.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 อ.หล่มเก่า-เลย ตอน ต.ร่องจิก-ต.สานตม ระยะทาง 20.25 กม. วงเงิน 2,000 ล้านบาท 3.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 อ.หล่มเก่า-เลย ตอน ต.สานตม-ต.เสี้ยว ระยะทาง 28 กม. วงเงิน 1,600 ล้านบาท 4.โครงการเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 ทางหลวงหมายเลข 2115 ปากภู-อ.ท่าลี่ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 26 กม. วงเงิน 600 ล้านบาท

5.โครงการเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ห้วยสีดา-ปากชม-เชียงคาน ระยะทาง 55 กม. วงเงิน 1,300 ล้านบาท 6.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 อ.หล่มเก่า-เลย ตอน ต.นาซำ-อ.ด่านซ้าย ระยะทาง 28.2 กม. วงเงิน 1,600 ล้านบาท 7.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2013 บ่อโพธิ์-โคกงาม ระยะทาง 27.29 กม. วงเงิน 1,700 ล้านบาท 8.โครงการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 อ.หล่มเก่า-เลย ตอน อ.ด่านซ้าย-ต.ร่องจิก ระยะทาง 33.25 กม. วงเงิน 1,900 ล้านบาท และ 9.โครงการทางเลี่ยงเมืองเลย (ทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร) ระยะทาง 25 กม. วงเงิน 2,500 ล้านบาท