‘คมนาคม’ เทงบกว่า 1 หมื่นล้าน ดัน 8 บิ๊กโปรเจ็กต์อัพเกรด ‘บึงกาฬ’ พร้อมลุยศึกษาสร้างสนามบินใหม่ เปิดประตูการค้า-ดันไทยฮับภูมิภาค

“ศักดิ์สยาม” เอาใจชาวจังหวัดอีสานน้องใหม่ “บึงกาฬ” อัดงบ 9,853 ล้านบาท ดัน 8 โปรเจ็กต์เชื่อมโครงข่ายคมนาคมทางถนน เดินหน้าสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 “บึงกาฬ-บอลิคำไซ” 2.53 พันล้าน เตรียมตอกเสาเข็มต้นปีหน้า พร้อมสั่ง สนข. ศึกษาสร้าง “สนามบินบึงกาฬ” เปิดประตูการค้าระหว่างประเทศ-ดันไทยฮับภูมิภาค

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นจังหวัดบึงกาฬว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางถนน และสะพานให้ประชาชนชาวจ.บึงกาฬ จำนวน 8 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,853 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อม อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน ต.หอคำ -บึงกาฬ ระยะทาง 17 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 650 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างถนนสาย อ.พังโคน-อ.ศรีสไลย-บึงกาฬ ระยะทาง 16 กม. วงเงิน 550 ล้านบาท

ขณะที่ 3.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) วงเงิน 2,533 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ เชื่อมโยง จ.บึงกาฬ กับ สปป.ลาว โดยในขณะนี้ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างตอน 3 งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง (ฝั่งไทย) และงานปรับปรุงลานเอนกประสงค์ใต้สะพานกับ บจก.นภาก่อสร้าง ภายใน ต.ค.นี้ ก่อนจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2564 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จภายในปี 2566 ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง การค้าขาย และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวก

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงคมนาคมยังมีแผนดำเนินการในอนาคต (2565-2567) อีก 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างถนนที่บ้านบุ่งค้า ตอนที่ 1 อ.บุ่งค้า-อ.บ้านแพง ระยะทาง 41 กม. วงเงิน 750 ล้านบาท เริ่มดำเนินการปี 2565 แล้วเสร็จปี 2568, 2.โครงการถนนที่บ้านบุ่งค้า ตอนที่ 2 อ.บุ่งค้า-อ.บ้านแพงตอนที่ 2 ระยะทาง 19 กม. วงเงิน 800 ล้านบาท เริ่มดำเนินการปี 2565 แล้วเสร็จปี 2568, 3.โครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณ ต.หนองหิ้ง-อ.เหล่าหลวง ระยะทาง 43 กม. วงเงิน 1,600 ล้านบาท เริ่มดำเนินการปี 2566 แล้วเสร็จปี 2568,

นอกจากนี้ 4.โครงขยายช่องทางจราจรจาก อ.พังโคน ตอนบ้านท่ากก-บ้านบึงสวรรค์ ระยะทาง 36 กม. วงเงิน 1,650 ล้านบาท เริ่มดำเนินการปี 2566 แล้วเสร็จปี 2568, และ 5.โครงการขยายช่องทางจราจร จากห้วยก้านเหลือง-ดงบัง ระยะทาง 33 กม. วงเงิน 1,320 ล้านบาท เริ่มดำเนินการปี 2567 แล้วเสร็จปี 2569

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคมยังเตรียมทุ่มงบประมาณลงทุนการก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานจังหวัดบึงกาฬ โดยได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปศึกษารายละเอียด ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนมอเตอร์เวย์มาดำเนินการศึกษาภายในปี 2564 ก่อนที่จะจัดทำเป็นแผนแม่บท (Master Plan) ต่อไป ในส่วนของพื้นที่ที่จะก่อสร้างท่าอากาศยานนั้น จะต้องสอดรับการเดินทาง โดยในเบื้องต้นจะอยู่ในพื้นที่ช่วงระหว่างจังหวัดเลย-จังหวัดบึงกาฬ

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานจังหวัดบึงกาฬ ถือเป็นโครงการที่สำคัญ รองรับการเปิดให้บริการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 รวมถึงเป็นการเปิดประตูการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงด้านคมนาคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแนวเหนือ-ใต้, แนวตะวันออก-ตะวันตก พร้อมทั้งสอดคล้องกับจุดที่ตั้งของประเทศไทย ที่จะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า ทล.ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอน 1 งานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ ระหว่าง กม.0+000 – 9+400 ระยะทาง 9.400 กม. ซึ่งเป็นทางแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร วงเงินค่าก่อสร้าง 880 ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้ว ดำเนินการโดย บจก.บัญชากิจ เริ่มสัญญา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 ธันวาคม 2565 (900 วัน)

ตอน 2 งานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ ระหว่าง กม.9+400 – 12+083 ระยะทาง 2.683 กม. และงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน ฝั่งไทย วงเงินค่าก่อสร้าง 886 ล้านบาทปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้ว ดำเนินการโดย บจก.เทิดไท แอนด์ โค เริ่มสัญญา วันที่ 25 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2566 (900 วัน)

ตอน 3 งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง (ฝั่งไทย) และงานปรับปรุงลานเอนกประสงค์ใต้สะพาน วงเงินค่าก่อสร้าง 787 ล้านบาท อยู่ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติรับราคา (บจก.นภาก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด)