‘คมนาคม’ ชง ครม.ต้นเดือนหน้า เคาะมอเตอร์เวย์ ‘เอกชัย-บ้านแพ้ว’ 16 กม. ดึงงบกองทุนมอเตอร์เวย์ 2.1 หมื่นล้าน ก่อสร้าง 3 ปี คาดแล้วเสร็จปี 67

“คมนาคม” เร่งบิ๊กโปรเจ็กต์แก้จราจรลงสู่ภาคใต้ เตรียมเข็นมอเตอร์เวย์ “เอกชัย-บ้านแพ้ว” 16 กม. เข้า ครม.ต้นเดือนหน้า ดึงงบกองทุนมอเตอร์เวย์ 2.1 หมื่นล้าน ก่อสร้าง 3 ปี คาดแล้วเสร็จปี 67 ด้าน “ศักดิ์สยาม” สั่ง ทล. ปรับปรุงก่อสร้างสะพานสิริลักขณ์ ผุดแนวคิดแยกสะพานออกจากเดิม เพิ่มเป็น 10 ช่องจราจร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 26 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 32,187 ล้านบาทว่า โครงการดังกล่าว แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน คือ ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 10.6 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท หรือโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) กม.11+959-21+500 ระยะทางรวม 10.6 กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จในปี 2565 ตามแผน

ขณะที่ ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กม. วงเงิน 21,687 ล้านบาท เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในช่วงต้น ต.ค. 2563 หาก ครม. มีมติเห็นชอบโครงการฯ จะเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง โดยจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าว จะใช้งบประมาณก่อสร้างจากกองทุนมอเตอร์เวย์ ที่มีรายได้ปีละ 10,000 กว่าล้านบาทมาดำเนินการ โดยจะไม่ใช้งบประมาณปกติ

ทั้งนี้ โครงการมอเตอร์เวย์ ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้วนั้น คาดว่าจะไม่มีปัญหาในการดำเนินการ เนื่องจากได้ศึกษาแหล่งเงินทุนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ จะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งจะสามารถนำรายได้กลับคืนสู่กองทุนมอเตอร์เวย์เพื่อพัฒนามอเตอร์เวย์ในเส้นทางอื่นต่อไปอีกด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น จะเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซึ่งมีด่านเก็บค่าผ่านทางที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาบริหารจัดการในรูปแบบระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-FLOW)

ในส่วนความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย กม.9+800 กม.21+500 ระยะทาง 11.700 กม. วงเงิน 2,300 ล้านบาท โดยได้ขยายช่องจราจร จากเดิมมี 10 ช่องไปกลับ เป็น 14 ช่องไปกลับ ปัจจุบันมีก้าวหน้าอยู่ที่ 82% โดยได้ปูผิวจราจรเสร็จทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานกลับรถ (เกือกม้า) 2 ตัว คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 2563

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า จากลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) ที่ตัดผ่านบริเวณเมืองราชบุรี ปัจจุบันตัวสะพานเดิมมีสภาพทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมากกว่า 65 ปี มีขนาด 4 ช่อง แบ่งเป็น ขาไป 2 ช่อง ขากลับ 2 ช่อง มีสภาพเป็นคอขวดไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้เพียงพอ จึงปรับปรุงเป็นสะพานขนาด 3 ช่องคู่ขนาน รวม 6 ช่องไปกลับ ความยาวสะพานข้างละ 267 เมตร งบประมาณ 700 ล้านบาท ขณะนี้ ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตนมีแนวคิดจะการปรับปรุงใหม่นี้จะแยกสะพานออกมาต่างหาก ไม่เกี่ยวกับสะพานเดิม ทำให้เพิ่มเป็น 10 ช่องจะดีกว่าหรือไม่ โดยสั่งการให้ ทล. ไปพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป เพื่อไม่ให้มีปัญหาการก่อสร้าง สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณปี 2564 เพื่อสำรวจออกแบบและศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้างในปี 2566 แล้วเสร็จในปี 2568

“จากการลงพื้นที่ จ.ราชบุรีในวันนี้ (23 ก.ย. 2563) เพื่อมารับฟังปัญหาและมาถามประชาชนจาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาครสมุทรสงคราม เพชรบุรี และราชบุรีว่า อยากให้โครงการเกิดขึ้นไหม ถ้าต้องการให้ทำ กระทรวงคมนาคมพร้อมจะทำให้ทันที เพราะเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่สำคัญ มีพื้นที่การท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงด้านเกษตรกรรมที่จำเป็นต้องเดินทางอย่างสะดวก และมีความคล่องตัว” นายศักดิ์สยาม กล่าว

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้รับนโยบายจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาดูความคืบหน้าด้วยตนเอง กรมทางหลวงจะเดินหน้าโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เร็วที่สุด แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณรถที่เพิ่มสูงขึ้น เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภูมิภาคและประเทศไทย