‘ศักดิ์สยาม’ ลุยมอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ 7.9 หมื่นล้าน สั่งเคลียร์-ทำความเข้าใจ ปชช.ในพื้นที่ พร้อมเล็งของบปี 65 วงเงิน 2.6 พันล้าน สร้างทางหลวงสายใหม่ ‘แยกวังมะนาว’

“ศักดิ์สยาม” เดินหน้ามอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ 7.9 หมื่นล้าน สั่งเคลียร์-ทำความเข้าใจ ปชช.ในพื้นที่ติดปัญหา 5 กม. เผยหากเคลียร์ไม่จบ อาจต้องปรับแบบ หวั่นล่าช้า-หวังให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด คาดเสนอ ครม. พ่วงเปิดประมูลภายในปี 64 แล้วเสร็จปี 68 พร้อมเล็งของบปี 65 วงเงิน 2.6 พันล้าน ลุยทางหลวงสายใหม่ “แยกวังมะนาว” แก้จราจรประตู่สู่ภาคใต้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า กระทรวงคมนาคม ได้เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงเส้นทางสู่ภาคใต้ โดยได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 79,000 ล้านบาทว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติโครงการในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางของโครงการดังกล่าวระยะทางประมาณ 5 กม. เพื่อดำเนินการตามความต้องการของประชาชน และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้นั้น เบื้องต้นจะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ตอน คือ ตอนแรกนครชัยศรีถึงเพชรบุรีบริเวณที่ติดปัญหาด้านหัว และตอนที่ 2 จากชะอำถึงเพชรบุรีอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้โครงการเดินหน้าไม่ล้าช้า ก่อนที่จะมีการปรับรูปแบบต่อไปในอนาคต โดยการแบ่งการดำเนินการเป็นตอนนั้น จะคล้ายกับโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติภายในปี 2564 จากนั้นจะเปิดประมูลในปีเดียวกัน ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างในปี 2565 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 2568

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณชุมทางต่างระดับนครชัยศรี ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เส้นทางมุ่งหน้าลงใต้ถึงทางแยกต่างระดับท่ายาง มีรูปแบบก่อสร้างเป็นมอเตอร์เวย์ขนาด 4 ช่องจราจร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยี AIแบบระบบ M-Flow พร้อมมีที่พักริมทาง (Rest Area) จำนวน 5 แห่ง

ผุดทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของโครงการทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะทางรวม 36.8 กม. วงเงิน 2,650 ล้านบาท (ยังไม่รวมค่าเวนคืน) นั้น ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.สัญจร ที่ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันได้รับงบประมาณปี 2564 วงเงิน 40 ล้านบาท เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด พร้อมทั้งทบทวนรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จากนั้นจะเสนอของบประมาณก่อสร้างและเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2565 จากเดิมจะเสนอของบในปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรบนถนนหมายเลข 4 และบริเวณแยกวังมะนาว รวมถึงเป็นทางหลวงอีกเส้นหนึ่ง สำหรับประชาชนใช้เดินทางลงสู่ภาคใต้ด้วย โดยคาดว่าพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568

สำหรับโครงการทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกวังมะนาว ถึง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี แบ่งช่วงดำเนินการ เป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ช่วงสามแยกวังมะนาว-บ.หนองลังกา ระยะทาง 14.8 กม. ก่อสร้างเป็นทางแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร รวมทางแยกต่างระดับ, ตอนที่ 2 ช่วง บ.หนองลังกา-บ.ห้วยศาลา ระยะทาง 7.1 กม. ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3206 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร และตอนที่ 3 ช่วง บ.ห้วยศาลา-สี่แยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 14.9 กม. ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3510 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร