“ท่าเรือกรุงเทพ”ใช้ระบบ e-Payment ในการชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออกเต็มรูปแบบ!!

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำงานโดยการนำระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ใช้บริการพร้อมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทท. ได้พัฒนาระบบ e-Payment มาให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระ ค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ล่วงหน้า ก่อนรถบรรทุกตู้สินค้าผ่านท่าจะเข้าประตูตรวจสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดระยะเวลา ลดแรงงาน ลดปัญหาการจราจร และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารได้โดยอัตโนมัติ โดยปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง กทท. ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้ามาจัดเก็บรวม เป็นอัตราเดียว คือ คิดตามประเภทและขนาดของตู้สินค้า อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการชำระเงิน พร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าขาออกเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลตู้สินค้าของ ทกท. ก่อนรถบรรทุกวิ่งผ่านเข้า ทกท. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.port.co.th และเลือกคำว่า e-Payment หรือกรอก IP Address: http://econtainerservice.port.co.th/PAT/#/login ในช่อง URL โดย กทท. ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งตู้สินค้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ประตูตรวจสอบ ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ ด้านการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โทร. 0 2269 5569 ด้านตู้สินค้า โทร. 0 2269 3002, 0 2269 3207 และแจ้งระบบขัดข้อง โทร. 0 2620 1888