นวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ลิทัวเนีย เข้ารับรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 14

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ในนามกงสุลกิตติมศักดิ์ของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นตัวแทนรับรางวัลแทนนางสาวเกอดา ลูดวินาวิเชียเต้ ดิไซน์เนอร์หญิงชาวลิทัวเนีย ผู้ออกแบบเครื่องประดับที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยได้รับรางวัลทั้งหมด 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ ในงานประกาศผลรางวัลการออกแบบเครื่องประดับโลกครั้งที่ 14 (GIT’s 14th World Jewelry Design Award 2020) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิด Beyond Jewelry: Artistic Elegance of Gems โดยเปิดกว้างให้นักออกแบบได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์แบบวาดเครื่องประดับแบบไร้ขีดจำกัด ไม่มีการกำหนดชนิดของอัญมณี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท