BKI ออกโฆษณาชุดใหม่ เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา

กรุงเทพประกันภัยเสนอมุมมองถึงความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากสิ่งใกล้ตัวผ่านโฆษณาชุดใหม่ เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา พร้อม On Air ผ่านสื่อออนไลน์แล้ววันนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดทำโฆษณาชุดใหม่ที่มีชื่อว่า เพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเรา โดยมีบริษัท หับโห้หิ้นบางกอก จำกัด เป็นผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ชุดนี้ ด้วยแนวคิดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักและรับรู้ถึงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดจากสิ่งเล็กน้อยในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่อาจสร้างอันตรายและทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากตามมาได้

รวมถึงเน้นให้ความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง และความไม่ประมาทในทุกย่างก้าวของชีวิต โดยแบ่งชุดโฆษณาออกตามประเภทประกันภัย ได้แก่ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ และประกันอัคคีภัย จำนวน 8 ชุด เริ่มออกอากาศทางโฆษณาวิดีโอออนไลน์ผ่าน Facebook, Twitter, Youtube, Instagram และ Line TV ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา