‘วิทยุการบินฯ’ เปิดปริมาณเที่ยวบิน ส.ค. 63 กว่า 3 หมื่นเที่ยว ฟากในประเทศพุ่งแตะ 1.6 หมื่นเที่ยว หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

“วิทยุการบินฯ” สรุปเที่ยวบิน ส.ค. 63 รวม 30,360 เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.8% เมือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ด้านเที่ยวบินในประเทศพุ่ง 16,045 เที่ยว คนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ระบุว่า บวท.ได้สรุปปริมาณเที่ยวบิน ส.ค. 2563 มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก ก.ค. 2563 จำนวน 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8% หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้คนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ส.ค. 2563 ที่ผ่านมานั้น วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แบ่งเป็นเที่ยวบินต่างๆ ได้แก่ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,036 เที่ยวบิน ขณะที่ เที่ยวบินภายในประเทศ 16,045 เที่ยวบิน เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,381 เที่ยวบิน และเที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 7,898 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน ในขณะที่ ส.ค. 2562 ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 88,701 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 58,341 เที่ยวบิน หรือลดลง 66% และเมื่อเปรียบเทียบกับ ก.ค. 2563 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8%