‘กรมทรัพย์สินทางปัญญา’ จัดงาน IP Fair 2020 ชูนวัตกรรมแห่งยุค Green New Normal คาดเงินสะพัดมากกว่า 10 ล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัด มหกรรม IP Fair 2020” ภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียวตอบโจทย์ยุค Green New Normal พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา โชว์ผลงานผู้ชนะรางวัล IP Champion และ DIP Photo Contest พ่วงการจับคู่เจรจาธุรกิจ คาดเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 10 ล้านบาท

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future” สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ที่มีเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสร้างแรงบัลดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานนวัตกรรม และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไปสู่ยุค Green New Normal หรือวิถีใหม่เพื่อโลกสีเขียว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน IP Fair 2020 นั้น ประกอบด้วย 1.โซนแสดงผลงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม (IP Show Case) 30 ผลงานการแสดง ผลงานของผู้ชนะรางวัล IP Champion และ DIP Photo Contest 2.โซนให้คำปรึกษาอาทิการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic & IDE Center) และการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ จาก 10 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (IP Service) 3.โซนจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ4.การสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การสัมมนาพลิกเกมธุรกิจด้วยระบบ “Madrid” การสัมมนาหัวข้อ การสื่อความคิดผ่านเลนส์กล้องสะท้อนมุมมอง IP เพื่อโลกสีเขียวการสัมมนาหัวข้อ สิทธิบัตรเปลี่ยนโลก: อนาคตเทคโนโลยีสีเขียวเป็นต้น

นอกจากนี้ กรมฯยังได้มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติกับผู้ชนะ IP Champion และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ Photo Contest ซึ่งมีรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการนักวิจัยและประชาชนคนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อหาโอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้จากการเข้าชมงาน เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ เตรียมความพร้อมปรับตัวให้เท่าทันการแข่งขัน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 1,000คน และมีเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 10 ล้านบาท