ชวนเที่ยวสวนน้ำ’บ้านคลองแค’

บ้านคลองแค ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร หมู่บ้านท่องเที่ยวริมคลองตาขำ ที่มีสายน้ำใสสะอาดไหลผ่าน อันเกิดจาการรวมตัวช่วยกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกัน และใช้โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชของชาวบ้าน คืนสภาพน้ำในคลอง จากที่เคยสกปรก ให้กลับมาใสสะอาด จนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของจังหวัดสมุทรสาคร

ชุมชนเล็ก ๆ ที่อาศัยกันแบบพี่น้อง ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาหมู่บ้านคลองแคให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายในชุมชนบ้านคลองแคมีกิจกรรมให้ชาวบ้านได้มาร่วม หรือสามารถสร้างรายได้ภายในชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย อย่างเช่นสวนน้ำคลองแคที่เปิดให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการต่าง ๆภายในสวนน้ำ และนอกจากนั้นยังมีร้านค้าซึ่งนำสินค้าจากชาวบ้านมาจำหน่ายบริเวณหน้าสวนน้ำ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสมุทรสาคร กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีสวนผลไม้ เช่น แก้วมังกร มะขามป้อม มะม่วง มะพร้าว เมล่อน เป็นต้น ให้ได้สัมผัสหรือลิ้มลองรสชาติจากสวนโดยตรง หากท่านใดที่สนใจกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านคลองแค สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายรุ่งอรุณ จันทร์หงษ์ สวนน้ำคลองแค บ้านคลองแค อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครโทร. 080-446- 9612