“ซีเอ็มเคแอล” จัด “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาด้าน AI ครั้งแรกในไทย

“มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” เตรียมจัดงาน “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย 13 ธ.ค.นี้ หวังช่วยยกระดับองค์กรบุคคลพร้อมรับมือยุค Digital Transformation รวมตัววิทยากรทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาระดับโลก ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ เปิดซื้อตั๋วเข้าร่วมงานแล้ววันนี้

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมจัดงานสัมมนาใหญ่ด้านเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “CMKL Tech Summit 2018 เพื่อช่วยเหลือทั้งองค์กรและบุคคลที่กำลังปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ณ C asean auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ โดยแนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้จะเน้นหัวข้อด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะทำให้การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย

“ปัญหาหลักขององค์กรในการปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation คือขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และไม่รู้ว่าควรต้องนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนองค์กรบ้าง เราในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ชิ้นแรกของโลก จึงจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มองค์ความรู้และขีดความสามารถการแข่งขันแก่ทั้งบุคคลและองค์กร” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)

ทั้งนี้ AI ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในฝั่งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงเลือก AI ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการจัดสัมมนาในครั้งนี้

ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าวอีกว่า งาน CMKL Tech Summit 2018 ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดด้านเทคโนโลยีและ AI จากทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รวมถึง ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันองค์ความรู้ในงาน

ขณะที่หัวข้อในการจัดงาน ครอบคลุมตั้งแต่ AI กับการปรับใช้ในธุรกิจภาพรวม ไปจนถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ AI กำลังเข้าไปมีบทบาทสำคัญ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) ภาคเกษตรกรรม

ภายในงานยังมีการออกบูธจากบริษัทชั้นนำที่ให้ความสนใจเรื่อง Digital Transformation และบริษัทที่ได้เริ่มต้นทำวิจัยด้านเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย อาทิบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) รวมถึงบูธของสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

“งานครั้งนี้จึงเหมาะกับทั้งองค์กรที่กำลังเริ่มปรับตัวรับ Digital Transformation และบุคคลที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี หรือกำลังปรับตัวให้พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลง เพราะงานรวบรวมไว้ทั้งองค์ความรู้และโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่กำลังสนใจเรื่องการปรับตัวเหมือนๆ กัน องค์กรเองก็อาจได้พบกับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่นี่ด้วย” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว