กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล จาก Global Economics Awards 2020

บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และคุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก Global Economics Awards 2020 ในสาขา 1. “Most Customer-Centric Life Insurance Company – Thailand 2020” และ 2. “Best CSR Insurance Company – Thailand 2020” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จในการมีลูกค้าเป็นมาเป็นที่หนึ่ง และความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

รางวัล Global Economics Awards 2020 เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บริษัท สถาบันการเงิน และบริษัทประกันชีวิต ที่ดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในด้านต่าง  และมีคุณค่าต่อภาคเศรษฐกิจในระดับโลก