ทอท. ชวนเที่ยว ‘หัวหิน/พัทยา’ ขึ้นรถบัสปรับอากาศที่ ‘สุวรรณภูมิ’ ราคาเริ่มต้น 130 บาท พร้อมเข้มมาตรการป้องกัน ‘โควิด-19’

กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง! ผู้ประกอบการรถบัสโดยสารปรับอากาศ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน” และ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยา” หนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ เดินทางสะดวกราคาเริ่มต้น 130 บาท พร้อมสนองนโยบายรัฐ เข้มมาตรการป้องกัน “โควิด-19”

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุว่า ตามที่ผู้ประกอบการ “รถบัสปรับอากาศ” เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยา ได้หยุดให้บริการเนื่องจากไม่มีผู้โดยสารเดินทางจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มมีการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทำให้มีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยาเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงขอกลับมาให้บริการใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมตามมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่ยังคงมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้โดยสารทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากบุคคลใดไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส จะปฏิเสธการให้เข้าภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ ภายในรถบัสปรับอากาศได้จัดวางแอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% สำหรับล้างมือไว้ให้บริการ และผู้โดยสารทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง หลังทำการรับ-ส่งผู้โดยสาร จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจุดสัมผัส (High-Touch Areas) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 1 ประตู 8 โดยมี รอบการเดินรถดังนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน วันละ 1 เที่ยว รถออกเวลา 12.30 น. และหัวหิน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถออกเวลา 11.00 น. ค่าโดยสาร 294 บาท/คน/เที่ยว ในส่วนของเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยา วันละ 4 เที่ยว รถออกเวลา 09.00 น. / 12.00 น. / 15.00 น. และ 18.00 น. ค่าโดยสาร 130 บาท/คน/เที่ยว และพัทยา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีรถออกวันละ 4 เที่ยว รถออกเวลา 09.00 น. / 12.00 น. / 15.00 น. และ 18.00 น. ค่าโดยสาร 130 บาท/คน/เที่ยว อย่างไรก็ตาม ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จึงขอให้ผู้โดยสารสอบถามตารางการเดินรถและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6324-2391 หรือ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง