TMB เดินหน้าเปลี่ยนชุมชุนเพื่อความยั่งยืน ช่วยแก้ปัญหาเด็กมีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน

ทีเอ็มบี ได้ริเริ่มโครงการ ไฟ-ฟ้า โดยอาสมัครทีเอ็มบี เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนขึ้น ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น โดยหนึ่งใน 37 โครงการของปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการมิราเคิล ออฟ ซาวด์ ซึ่งเป็นโครงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย และสนับสนุนด้านการสื่อสารให้สังคมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาภาวะบกพร่องทางการได้ยินของเด็กๆ เพื่อช่วยการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต

คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบีมองเห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มพ่อแม่ หมอและอาจารย์ในชมรมประสาทหูเทียมฯ ที่ร่วมมือกันมายาวนานถึง 5 ปีในการก่อตั้งเป็นชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย เพื่อให้การแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต ทีเอ็มบี จึงให้การสนับสนุนการยกระดับชมรมประสาทหูเทียมฯ เพื่อก้าวไปสู่การจัดตั้งเป็นสมาคมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย และรับเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องไปอีก ปี

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี

คุณสรเทพ โรจน์พจนารัช กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย ได้เล่าให้ฟังถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประสาทหูเทียมฯว่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ใช่อาการหูหนวก ว่าสามารถรักษาให้หายได้ หากรีบรักษาแต่เนิ่นๆ อีกทั้งผลักดันให้ภาครัฐฯ ยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องค่ารักษาแก่เด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางการได้ยินได้อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่สำเร็จเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วคือ ลูกข้าราชการสามารถเบิกค่าผ่าตัดและค่าอุปกรณ์ได้ 80% มีการออกกฎหมายบังคับให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องทำการทดสอบการได้ยินของเด็กแรกเกิดทุกคน   มีการจัดตั้งศูนย์การฝึกการพูดทั่วประเทศ ช่วยฝึกพูดหลังการผ่าตัดเพื่อให้เด็กพูดได้เป็นปกติ

“สิ่งที่เราจะผลักดันต่อไปคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่ผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียม ต้องมีสิทธิสมัครเข้าเรียนโรงเรียนใดก็ได้ และจะเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นลูกข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาได้ด้วย

จากชมรมเล็กๆ เรากำลังจะจัดตั้งเป็นสมาคมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทยในอีก 1เดือนข้างหน้า ต้องขอบคุณ “ทีเอ็มบี” ที่ให้การช่วยเหลือในหลายด้าน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูลในการดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งสมาคม และจัดทำวิดีโอคอนเทนต์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการฝึกสอนการพูดแก่เด็กที่ไม่ได้ยินเสียง ในช่วงฟื้นฟูการพูดหลังการผ่าตัด และทีเอ็มบียังจัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองสามารถกู้เป็นค่าผ่าตัดและค่าอุปกรณ์

ผศ.พญ.จรินรัตน์  สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาโสต สอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ที่ปรึกษาในชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการได้ยินเสียงของเด็กส่วนใหญ่ว่า มาจากการตั้งครรภ์ของคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหน บ้านเราพาเด็กมารักษาช้าเมื่อเด็กมีอายุ 3-4 ขวบแล้ว อาจเพราะรู้ช้า หรือบางรายปฏิเสธการรักษา ขอแนะนำให้พาเด็กแรกเกิดตรวจทดสอบการได้ยิน หลังจากนั้นให้สังเกตเมื่อพูดคุยกับลูก โดยอยู่ด้านหลังเด็กแล้วลองเรียกเขา ถ้าเขาไม่ตอบเสียงเรียกก็อาจจะมีอะไรผิดปกติ หรือเมื่อเด็กอายุ 1 ขวบแล้วยังไม่เรียกพ่อ แม่ ควรนำเด็กมาตรวจการได้ยินเสียง อย่างช้าไม่เกินขวบครึ่ง อย่าปล่อยให้ประสาทหูเสื่อมมากจนกลายเป็นหูหนวก จะไม่สามารถรักษาได้ ในรายที่ประสาทหูเสื่อมไม่มาก ให้ใช้เครื่องช่วยฟัง แล้วฝึกพูด ฝึกฟัง ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติ

สำหรับรายที่หูเสื่อมมากใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล ควรรักษาด้วยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม การผ่าตัดยิ่งเร็วยิ่งดี ผ่าตอน 1 ขวบ เด็กจะตามกันทันที่ 3-4 ขวบ แต่ถ้าผ่าหลัง 5-7 ขวบไปแล้ว พัฒนาการด้านการได้ยินของเด็กจะช้าลง วันแรกที่เปิดเครื่องประสาทหูเทียม คือวันแรกที่เด็กได้ยิน ซึ่งเขาจะต้องได้รับการฝึกฟัง ฝึกพูด จนกว่าจะสามารถพูดได้เป็นปกติในอีก 2 ปีถัดไป

น้องพีพี ด.ช.อดุลวิทย์ โรจน์พจนารัช อายุ 15 ปี บุตรชายของนายสรเทพ โรจน์พจนารัช ครอบครัวผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกในชมรมประสาทหูเทียมฯ ที่ได้รับการผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียมเมื่อตอนอายุ 4 ขวบ ได้เล่าให้ฟังถึงการรักษาที่ผ่านมาว่าหลังการผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียม เริ่มได้ยินเสียงพ่อแม่เป็นครั้งแรกรู้สึกตกใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียง หลังจากนั้นแม่จะพาไปฝึกฟังฝึกพูดทุกวัน ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปี ก็เริ่มพูดได้ และพูดได้ชัดขึ้นเหมือนคนอื่นทั่วไป “ในช่วงแรกผมรู้สึกว่ามันยากและรู้สึกท้อ แต่ผมก็พยายามฝึก เพราะอยากพูดได้เหมือนคนอื่น ที่สำคัญมีพ่อแม่ให้กำลังใจและทุ่มเทเวลาให้ผมเต็มที่ ผมเลยมีพัฒนาการที่ไวกว่าคนอื่น”

สำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยินเสียง สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมประสาทหูเทียมฯ สามารถติดต่อได้ที่ เฟสบุ๊ค ชมรมประสาทหูเทียม แห่งประเทศไทย

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ของอาสาสมัครทีเอ็มบี เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ หรือสนับสนุนการ เปลี่ยน” เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ได้ที่  https://www.tmbfoundation.or.th,  https://www.instagram.com/makethedifference_by_tmb