ทช. จัดแผนอำนวยความสะดวกเดินทางปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย.นี้

“ทางหลวงชนบทฯ” จัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวก-ปลอดภัยให้ประชาชนช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย.นี้ ลุยปรับปรุงและซ่อมแซมถนน-สะพาน ติดตั้งเครื่องหมายจราจร พร้อมจัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 4 ก.ย. และวันที่ 7 ก.ย. 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ละพื้นที่ โดย ทช.ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ทช. จึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับ แผนของ ทช. ที่ได้จัดทำเพื่อรับมือการเดินทางดังกล่าว ประกอบด้วย ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 ก.ย. 2563 พร้อมทั้ง จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงทางและสะพานตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th