‘ดอนเมือง’ ยัน ย้ายจุดจอดรถ A1-A4 ไปประตู 8 ห่างจุดเดิม 100 ม. ช่วยแก้จราจรแออัดภายในสนามบิน เพิ่มพื้นที่นั่ง-ร่นเวลารอรถโดยสาร

“ดอนเมือง” ยัน ย้ายจุดจอดรถ A1-A4 ไปประตู 8 ห่างจุดเดิม 100 ม. ช่วยแก้จราจรแออัดภายในสนามบิน เพิ่มพื้นที่นั่ง-ร่นเวลารอรถโดยสาร เผยฟีดแบ็ค ผู้โดยสารส่วนใหญ่พอใจ พร้อมอัปเดตอาคาร Service Hall รับนักท่องเที่ยวต่างชาติกรุ๊ปทัวร์ เพิ่มจุดขึ้นรถสาธารณะ มี Sky Walk เชื่อมอาคารผู้โดยสาร

ร้อยโทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยถึงกรณีท่าอากาศยานดอนเมืองย้ายจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ A1-A4 ไปใช้จุดจอดรถใหม่ เพื่อให้ผู้โดยสารรอขึ้นรถที่ประตู 8 และอาคาร Service Hall จากเดิมที่มีจุดรอรถโดยสารบริเวณประตู 14 ว่า ขณะนี้ ทอท.ได้จัดทำป้ายบอกทางตั้งแต่จุดรับสัมภาระ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงจุดรอรถโดยสารใหม่ ทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณประตู 8 อีกด้วย เพื่อคอยช่วยเหลือผู้โดยสารและแจ้งผู้เดินทางเมื่อรถโดยสารมาถึงยังชานชาลา

ทั้งนี้ เหตุผลในการย้ายจุดจอดรถโดยสารครั้งนี้นั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจราจรภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีข้อจำกัดทางกายภาพ คือ ถนนคับแคบ และมีจุดคอขวดบริเวณจุดรอรถโดยสารเดิม (ประตู 14) ส่งผลให้รถโดยสารเคลื่อนตัวได้ช้าประกอบกับเคลื่อนตัวได้ไม่สะดวก เนื่องจากมีช่องจราจรเพียง 2 ช่องทาง โดยมีรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่วิ่งสัญจรอีกจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนยานพาหนะภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ได้แก่ รถแท็กซี่ 50% รถโดยสาร 30% และรถยนต์ส่วนบุคคล 20%

ร้อยโทสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับข้อดีของจุดจอดรถแห่งใหม่ คือ มีจุดพักคอยขนาดใหญ่ให้ผู้โดยสารบริเวณประตู 8 นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรอรถโดยสารภายในอาคารได้ พร้อมมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และแจ้งรายละเอียดรถที่จะเข้าสู่ชานชาลา ขณะที่ จุดจอดพักคอยริมถนนกว้างขวาง สามารถรองรับสัมภาระขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องไปยืนเบียดกันข้างนอกเหมือนจุดจอดรถโดยสารเดิม ส่งผลให้ระยะเวลาการรอรถโดยสารลดลง 5-10 นาที/เที่ยว ไปพร้อมกับแก้ปัญหาการจราจรแออัดภายในท่าอากาศยาน อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดใช้บริการจุดจอดรถใหม่ ผู้โดยสารส่วนใหญ่ระบุว่า พอใจกับจุดใหม่ สามารถเดินได้สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก แม้ว่าจะเดินไกลจากจุดจอดรถเดิมก็ตาม (จุดจอดใหม่เดินไกลกว่าจุดจอดรถเดิมประมาณ 100 เมตร)

นอกจากนี้ อยากประชาสัมพันธ์เรื่อง อาคาร Service Hall แห่งใหม่ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ทันที โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 เดือน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบกลุ่มใหญ่ หรือกรุ๊ปทัวร์ เช่นเดียวกับจุดอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งเป็นจุดขึ้นรถโดยสารสาธารณะและจุดจอดเช่า รวมถึงรถโดยสารกรุ๊ปทัวร์เป็นต้น ส่วนด้านทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าหรือ Sky Walk ดำเนินการเสร็จแล้วเช่นกัน เป็นทางเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารกับสถานีดอนเมือง ใช้วิธีออกแบบ Universal Design ทางเดินกว้าง 10 เมตร มีทางลาด-จุดพัก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอีกด้วย