รฟม. หยั่งเสียงนักลงทุน ‘รถไฟฟ้าโคราชสายสีเขียว’ คาดเริ่มตอกเสาเข็ม ส.ค. 65 เปิดบริการปี 68 คิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท

รฟม. จัด Market Sounding หยั่งเสียงนักลงทุน ‘รถไฟฟ้าโคราชสายสีเขียว’ เอกชน PPP สัมปทาน 30 ปี จ่อเสนอ ครม. กลางปีหน้า ก่อนเริ่มก่อสร้าง ส.ค. 65 เปิดใช้บริการปี 68 พร้อมคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท คาดปีแรกมีผู้โดยสาร 9,900 คน/วัน

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ Market Sounding โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจังหวัดนครราชสีมา (ตลาดเซฟวัน- สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) ว่า หลังจากการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว รฟม.จะนำโครงการดังกล่าว เข้าสู่ขั้นตอนการเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อผ่านขั้นตอนแล้ว จากนั้นจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่า จะเสนอได้ในช่วงกลางปี 2564 ก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้างได้ในช่วง ส.ค. 2565 โดยคาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือเปิดให้บริการภายในปี 2568 โดยในเบื้องต้น รฟม. ประเมินว่า ในปีแรกจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 9,900 คนต่อวัน ขณะที่อัตราค่าโดยสารนั้น จะมีอัตราเริ่มต้น 10 บาท บวกเพิ่มกิโลเมตรละ 1 บาท แต่มีราคาสูงสุดไม่เกิน 20 บาท

“ส่วนรูปแบบการลงทุนนั้น จะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost ระยะเวลาร่วมทุน 30 ปี โดยเอกชนจะเข้าร่วมลงทุนทั้งในส่วนงานก่อสร้างและเดินรถ ขณะเดียวกัน ครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจังหวัดนครราชสีมา (ตลาดเซฟวัน- สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) นั้น มีอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 13.11% ระยะเวลาคืนทุน 11 ปี” นายธีรพันธ์ กล่าว

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว ( ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) เป็นระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) ระยะทาง 11 .15 กิโลเมตร (กม.) มีสถานีรวม 21 สถานี ขณะที่ขบวนรถไฟฟ้าเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบไร้สาย วงเงินการลงทุนทั้งสิ้น 7,100 ล้านบาท

โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณตลาดเซฟวัน (ถนนมิตรภาพ) ฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา โดยออกแบบ โครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับดิน วิ่งไปตามแนวถนนมิตรภาพ ผ่านแยกปักธงชัย แล้วเบี่ยงขวาตามทางรถไฟ มุ่งหน้าตามถนนสืบศิริซอย 6 เล้ียวซ้ายผ่านทางรถไฟไปตามแนวถนนสืบศิริ จากน้ันเลี้ยวขวาตรงบริเวณวัดใหม่อัมพวัน ไปตามแนวถนน มุขมนตรี ผ่านสวนภูมิรักษ์และตลาด 100 ปี โรงเรียนมารีย์วิทยา สถานีรถไฟนครราชสีมา ห้าแยกหัวรถไฟ บริเวณนี้แนว เส้นทางแยกเป็น 2 เส้นทางคือ เส้นทางขาไปตามถนนโพธ์ิกลาง จนถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

จากนั้นเล้ียวซ้าย ไปตามถนนราชดําเนินฝั่งคูเมือง จนถึงแยกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (บริเวณถนนราชดําเนินตัดกับทางหลวงหมายเลข 224) แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 224 ผ่านโรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา และวัดสามัคคี แล้วเล้ียวซ้ายบริเวณแยกสุรนารายณ์ (ทางหลวงหมายเลข 224 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 205) มุ่งหน้าไปตามถนนสุรนารายณ์ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

ไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ซึ่ง อยู่ในเขตท้องที่อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ส่วนเส้นทางขากลับจากบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนา อาชีพบ้านนารีสวัสด์ิ ถึงแยกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จะใช้เส้นทางเดียวกับขาไป จากน้ันจะใช้ถนนชุมพลและถนน จอมสุรางค์ยาตร์ จนถึงห้าแยกหัวรถไฟ แล้วใช้เส้นทางเดียวกับขาไปจนถึงตลาดเซฟวัน