‘ทางหลวงชนบทฯ’ ทุ่มงบ 224 ล้าน สร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ.สุราษฎร์ธานี หนุนรถไฟทางคู่-เพิ่มความปลอดภัย คืบหน้ากว่า 71% คาดแล้วเสร็จ มี.ค. 64

“ทางหลวงชนบทฯ” อัดงบ 224 ล้าน สร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ.สุราษฎร์ธานี หนุนรถไฟทางคู่-เพิ่มความปลอดภัย ก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ คืบหน้ากว่า 71 % คาดแล้วเสร็จ มี.ค. 64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 224.091 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 มีความยาว 455.50 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาว 1,269.50 เมตร แนวก่อสร้างสะพานเป็นถนนตัดใหม่โดยการเวนคืนที่ดินบริเวณที่ว่างเปล่า ซึ่งถนนสาย สฎ.2007 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถึง บ้านบางใบไม้) มีจุดตัดกับทางรถไฟสายใต้ระหว่างสถานีท่าฉางกับสถานีคลองไทร บริเวณตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขบวนรถไฟผ่านจำนวน 40 ขบวนต่อวัน และมีปริมาณการจราจรบนถนนมากถึง 4,777 คันต่อวัน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟดังกล่าว มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 71% โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของพื้นสะพานช่วงข้ามเขตทางรถไฟ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ มี.ค. 2564