กรุงไทยจับมือไปรษณีย์ไทยพัฒนาบริการทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไปรษณีย์ไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยธนาคารได้แต่งตั้งไปรษณีย์ไทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมกันพัฒนารูปแบบและต่อยอด เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการที่สะดวกสบาย รวมถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าไม่จำกัดเพียงที่สาขาหรือช่องทางหลักของธนาคารเท่านั้น การร่วมมือทางธุรกิจโดยแต่งตั้งไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 แห่ง รวมกับสาขาของธนาคาร 1,014 แห่ง และเครื่องบริการอัตโนมัติอีกกว่า 10,000 จุด ทำให้ธนาคารมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งจุดบริการของไปรษณีย์ไทยมีความปลอดภัยสูงสุดเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมที่สาขา โดยเมื่อไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา ได้ให้บริการฝากเงินสด โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชี ตั้งแต่ 1 บาท – 50,000 บาทต่อรายการ สูงสุด 100,000 บาทต่อวันต่อบัญชี มียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 3,600 ล้านบาท และบริการรับชำระค่าปรับจราจร จากใบสั่ง หรือใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM  มียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 114 ล้านบาท

“นอกจากนี้ ทั้ง หน่วยงานจะร่วมกันศึกษาพัฒนารูปแบบและต่อยอด เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินใหม่ๆ ได้แก่ ถอนเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR Code ได้ทุกธนาคาร เติมเงินบัตร MPass ติดตั้งเครื่อง “eKYC” เทคโนโลยีการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมทางการเงิน โครงการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้บริการรับชำระภาษี จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งรายการทรัพย์สิน ใบแจ้งภาษีและใบแจ้งเตือนให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น การพัฒนาระบบรับชำระเงินในเว็บไซต์ Thailandpostmart และแอปพลิเคชัน Wallet@Post ให้เชื่อมโยงกับ Krungthai NEXT ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและลูกจ้างของไปรษณีย์ไทย เช่น การขอเอกสารรับรองเงินเดือน เป็นต้น”

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยและธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ด้วยเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยเป็นตัวแทนให้กับธนาคาร (Banking Agent) ในการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศการรับชำระค่าปรับการจราจร นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ซึ่งเป็น Marketplace ที่รวบรวมสินค้าของดีทั่วไทย