ครม. ไฟเขียวตั้ง ‘ชยธรรม์ พรหมศร’ ขึ้นแท่น ‘ปลัดคมนาคม’ คนใหม่

ครม. ไฟเขียวตั้ง “ชยธรรม์ พรหมศร” นั่ง “ปลัดคมนาคม” คนใหม่ แทน “ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ” เกษียณฯ 30 ก.ย.นี้ พร้อมส่องประวัติจากข้าราชการ ทล. สู่ ผอ.สนข. ขึ้นแท่นบิ๊กคมนาคม

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดระยอง วันนี้ (25 .. 2563) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม แทนนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 .. 2563  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ นายชยธรรม์ เหลืออายุราชการอีก 6 ปี หรือจะเกษียณในปี 2569

โดยเมื่อวันที่ 13 .. 2562 ที่ผ่านมา นายชยธรรม์ พรหมศร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทั้งนี้ นายชยธรรม์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2508 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง จาก The University of Taxas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ หลังจบการศึกษาปริญญาเอก (ปี 2539) ด้วยทุนรัฐบาลไทย ตามความต้องการของกระทรวงคมนาคม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง จาก The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา นายชยธรรม์ เข้ารับราชการที่กรมทางหลวง (ทล.) โดยได้รับมอบหมายให้เริ่มปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา ที่สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ซึ่งระหว่างปฏิบัติงานได้ริเริ่มโครงการวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจสอบอายุการใช้งานของถนน และการซ่อมบำรุง เพื่อให้ถนนมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยโครงการดังกล่าว เป็นการวิจัยร่วมกับกรมทางหลวง ของประเทศเดนมาร์ก

ในส่วนของประวัติการทำงานของนายชยธรรม์นั้น ปี 2548-2551 นายชยธรรม์ รับราชการที่กรมทางหลวง ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนที่ในปี 2551-2552 จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการก่อสร้างทาง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศเมื่อปี 2552-2559