จับตา! ‘จิรุตม์-ชยธรรม์’ ชิงดำ ขึ้นแท่น ‘ปลัดคมนาคม’ คนใหม่ ลุ้น ครม.สัญจรเคาะแต่งตั้ง 25 ส.ค.นี้

“คมนาคม” ชง ครม. สัญจร เคาะแต่งตั้ง “ปลัดคมนาคม” คนใหม่ 25 ส.ค.นี้ พร้อมลุ้น “จิรุตม์-ชยธรรม์” ชิงดำขึ้นแท่นว่าที่ปลัดฯ วัดใจ “ศักดิ์สยาม” หลังอ่านวิสัยทัศน์ผู้บริหารซี 10 ยื่นแสดง 6 คน จากแคนดิเดตทั้งหมด 11 คน

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ผู้บริหารระดับ 10 สังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 11 คน เขียนวิสัยทัศน์ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ เพื่อคัดเลือกผู้ที่ความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ แทนนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2563 พร้อมทั้งแจ้งผู้บริหารระดับ 10 ว่า หากใครไม่ประสงค์จะเขียนก็ไม่ต้องส่งเอกสาร

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับ 10 ผู้ที่ประสงค์จะส่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว ให้ส่งกลับมายังคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยพบว่า มีผู้บริหารระดับ 10 ได้ส่งการแสดงวิสัยทัศนมายังทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.), 2.นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), 3.นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม, 4.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม, 5.นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และ 6.นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ขณะที่ ผู้บริหารระดับ 10 ที่ไม่ส่งแสดงวิสัยทัศน์ กลับมายังทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีจำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), 2.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.), 3.นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.), 4.นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.), และ 5.นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า สำหรับผู้บริหารระดับ 10 ของกระทรวงคมนาคม ที่ถูกนำเสนอชื่อ เพื่อหารือภายในแกนนำพรรคภูมิใจไทย หลังการประชุมพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา มี 2 รายชื่อ คือ 1.นายจิรุตม์ และ 2.นายชยธรรม์ โดยนายจิรุตม์ เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบและถูกผลักดันจากนายเนวิน ชิดชอบ และนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขณะที่นายชยธรรม์นั้น นายศักดิ์สยามเป็นผู้สนับสนุน เนื่องจากในช่วงระยะที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ และโครงการที่มีปัญหาของกระทรวงฯ มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีชื่อของนายสราวุธ และนายปฐม (เหลืออายุราชการ 2 ปี) แต่ได้ขอดำรงตำแหน่งเดิมก่อน หลังเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 1 ปี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมื่อหากพิจารณาความอาวุโสของนายจิรุตม์ และนายชยธรรม์ จะพบว่า นายจิรุตม์ มีความอาวุโสลำดับที่ 4 ขณะที่ นายชยธรรม์ มีความอาวุโสลำดับดับที่ 14 ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เคยกล่าวไว้ว่า การเสนอรายชื่อให้นายศักดิ์สยามพิจารณาคุณสมบัตินั้น ไม่จำเป็นต้องมีความอาวุโสเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกับนายศักดิ์สยาม ได้เป็นอย่างดีมากกว่า เนื่องจากต้องทำงานด้านนโยบายฯ เพื่อแปรไปสู่การปฎิบัติได้มากที่สุด

ด้านนายศักดิ์สยาม ก่อนหน้านี้ยังได้กล่าวว่า ตนจะพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์ว่า มีความน่าเชื่อถือได้ ประกอบกับผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนั้น จะต้องสามารถแปรนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยถือเป็นภารกิจที่จำเป็น จากนั้นตนจะเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอรายชื่อปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งในการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 25 ส.ค. 2563

“ผู้บริหารระดับ 10 ทุกท่าน ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้ที่จะขึ้นมาระดับ 11 จะต้องมีความชัดเจน เพราะดูแลทั้งกระทรวงคมนาคม ต้องบอกว่างานคมนาคมต้องเร็ว และแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คิดไปข้างหน้า ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะงานเก่า” นายศักดิ์สยาม กล่าว