ทช. เทงบ 39 ล้าน สร้างถนนบ้านเชี่ยวหลาน 6 กม. กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวกุ้ยหลินเมืองไทย-ส่งเสริมรายได้ภาคการเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี

“ทางหลวงชนบทฯ” เทงบ 39 ล้าน สร้างถนนบ้านเชี่ยวหลาน 6 กม. กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวกุ้ยหลินเมืองไทย พร้อมส่งเสริมรายได้ภาคการเกษตร-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านเชี่ยวหลาน-บ้านท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 39 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับเส้นทางการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ และเป็นเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ จากเดิมลักษณะของถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลูกรัง กว้างประมาณ 3 เมตร ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำหลากทำให้ถนนได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เส้นทางดังกล่าวสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สัปปะรด เข้าสู่อำเภอตาขุน และยังเป็นเส้นทางที่สำคัญในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) หรือกุ้ยหลินเมืองไทย พระธาตุหินนิลเปา และหินพัด

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทช.จึงได้สำรวจออกแบบและดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านเชี่ยวหลาน-บ้านท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรและผิวไหล่ทาง เป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic concrete) ความหนา 5 เซนติเมตร รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์